Národní digitální knihovna - Covid

Určeno pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky

Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a Dilia, z. s. a Ochrannou organizací autorskou - OOAS., z.s. a se souhlasem Svazu českých knihkupců a nakladatelů byly pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondů NK ČR a MZK, které jsou jinak dostupné pouze ze studoven knihovny nebo v režimu děl nedostupných na trhu. Digitalizáty není možné stahovat ani tisknout. Velkou část digitalizovaných titulů z fondů NK ČR lze najít také na portálu MZK.

Přihlaste se účtem vaší organizace nebo identitami NDK. (Postup přihlášení) Organizace s povoleným druhem přístupu. Více informací pro uzavření smluv o přístupu organizace.

Pro dotazy využijte e-mail: info@ndk.cz.


Přihlásit účtem ID NDK Přihlásit knihovním účtem/eduID