Národní digitální knihovna

Do Národní digitální knihovny se mohou přihlásit registrovaní uživatelé následujících knihoven a institucí.

Studenti a pedagogové vyšších odborných škol se mohou do NDK přihlásit pouze jako uživatelé některé z níže uvedených institucí. Účty, které aktuálně používají v rámci své školy, nejsou pro přihlášení do NDK funkční.

Vybrané instituce nabízejí i možnost vzdálené registrace.

Knihovna


Způsob přihlášení

(eduID / identity NDK)

Možnost vzdálené registrace

Terminálový přístup


Návrat na přihlášení