Národní digitální knihovna - Covid

Do Národní digitální knihovny - Covid se mohou přihlásit registrovaní uživatelé následujících knihoven a institucí.

Studenti a pedagogové vyšších odborných škol se mohou do NDK-Covid přihlásit pouze jako uživatelé některé z níže uvedených institucí. Účty, které aktuálně používají v rámci své školy, nejsou pro přihlášení do NDK-Covid funkční.

Vybrané instituce nabízejí i možnost vzdálené registrace.

Knihovna


Způsob přihlášení

(eduID / identity NDK)

Možnost vzdálené registraceNávrat na přihlášení