Národní digitální knihovna - Covid

Do Národní digitální knihovny - Covid se mohou přihlásit registrovaní uživatelé následujících knihoven a institucí.

Studenti a pedagogové vyšších odborných škol se mohou do NDK-Covid přihlásit pouze jako uživatelé některé z níže uvedených institucí. Účty, které aktuálně používají v rámci své školy, nejsou pro přihlášení do NDK-Covid funkční.

Vybrané instituce nabízejí i možnost vzdálené registrace.

Knihovna


Způsob přihlášení

(eduID / propojené identity)

Možnost vzdálené registrace


Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín

propojené identity - ověřit

Akademie múzických umění v Praze

eduID

Akademie STING, o.p.s. - Brno

propojené identity - ověřeno

Akademie výtvarných umění v Praze

propojené identity – zřízeno

AKCENT College, s.r.o. - Praha

propojené identity - ověřeno

Anglo-americká vysoká škola - pobočka University of London

propojené identity - ověřeno

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

eduID – test

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

eduID

Archip, s.r.o. - Praha

propojené identity - ověřeno

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Botanický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

eduID

CEVRO Institut, z. ú. - Praha

propojené identity - ověřeno

Česká republika - Archiv bezpečnostních složek

propojené identity – nezřizovat

Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů

propojené identity – ověřeno

Česká zemědělská univerzita v Praze

eduID

České vysoké učení technické v Praze

eduID

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

propojené identity – zřizuje se

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

propojené identity – ověřeno

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

ForMission College

propojené identity – zřídit

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

Historický ústav AV ČR

propojené identity - ověřeno

Husitské muzeum v Táboře

propojené identity - ověřeno

Institut umění – Divadelní ústav

propojené identity - ověřeno

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

eduID

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

eduID

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

eduID

Knihovna AV ČR, v. v. i.

eduID

vzdálená registrace

Knihovna Eduarda Petišky

eduID

Knihovna Jana Drdy

eduID

Knihovna Karla Dvořáčka

eduID - test

Knihovna města Hradce Králové

eduID

Knihovna města Plzně

eduID - test

Knihovna Památníku národního písemnictví

ID NDK - test

Knihovna Třinec

eduID - test

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

ID NDK - test

Krajská knihovna F. Bartoše

eduID

Krajská knihovna Karlovy Vary

eduID

Krajská knihovna v Pardubicích

eduID

Krajská knihovna Vysočiny

eduID

Krajská vědecká knihovna v Liberci

eduID

vzdálená registrace

Masarykova univerzita

eduID

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

Mendelova univerzita v Brně

eduID

Městská knihovna Česká Třebová

eduID

Městská knihovna Hodonín

eduID - test

Městská knihovna Kladno

eduID

Městská knihovna Klatovy

eduID

Městská knihovna Mariánske Lázně

eduID

Městská knihovna Ostrov

eduID - test

Městská knihovna Pelhřimov

eduID - test

Městská knihovna Písek

eduID

Městská knihovna Tábor

eduID

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

eduID

Městská knihovna v Praze

eduID - test

Městská knihovna v Přerově

eduID - test

Městská knihovna Znojmo

eduID

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

propojené identity – ověřeno

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

propojené identity – ověřeno

Moravská zemská knihovna v Brně

eduID

Moravské zemské muzeum

propojené identity – zřizuje se

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

eduID

vzdálená registrace

Národní filmový archiv

eduID - test

Národní knihovna České republiky

eduID

Národní lékařská knihovna

eduID

vzdálená registrace

Národní muzeum

eduID - test

Národní památkový ústav

propojené identity – ověřeno

Národní technická knihovna

eduID

vzdálená registrace

NEWTON College, a.s. - Praha

propojené identity – ověřeno

Orientální ústav AV ČR

eduID – test

Ostravská univerzita

eduID

Pamatnik národního písemnictví

propojené identity – ověřeno

Policejni akademie ČR v Praze

ID NDK - test

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha

propojené identity – ověřeno

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

Regionální knihovna Karviná

eduID

Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.

eduID

Slezská univerzita v Opavě

eduID – test

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

eduID

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

propojené identity – ověřeno

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

eduID – test

Středisko společných činností AV ČR

eduID – test

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

eduID

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

eduID

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

eduID

Technická univerzita v Liberci

eduID

Technické muzeum v Brně

propojené identity – zřízeno

Technologické centrum AV ČR

eduID – test

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

propojené identity - ověřeno

Unicorn College s.r.o. - Praha

propojené identity - ověřeno

Univerzita Hradec Králové

eduID

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

eduID

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

eduID

Univerzita Karlova

eduID

Univerzita obrany v Brně

eduID

Univerzita Palackého v Olomouci

eduID

Univerzita Pardubice

eduID

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

eduID

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

eduID – test

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

eduID – test

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav pro českou literaturu AV ČR

propojené identity - ověřeno

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

eduID – test

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

eduID

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

eduID

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

eduID – test

Vědecká knihovna v Olomouci

eduID

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

eduID – test

VUMOP, v.v.i.

eduID – test

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. - Praha

propojené identity – zřízeno

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

eduID

Vysoká škola ekonomická v Praze

eduID

Vysoká škola ekonomie a managementu, a. s. - Praha

propojené identity - ověřeno

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. - České Budějovice

propojené identity - ověřeno

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (Praha, Karlovy Vary, Most)

propojené identity - ověřeno

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.

propojené identity – zřizováno

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

eduID

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. - Praha

propojené identity – zřízeno

Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov

propojené identity – zřízeno

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s

propojené identity - ověřeno

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno

propojené identity – není kontakt

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

propojené identity – ověřeno

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. - Praha

propojené identity – ověřeno

Vysoká škola polytechnická Jihlava

eduID

Vysoká škola PRIGO, z. ú.

propojené identity – ověřeno

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a. s.

propojené identity – ověřeno

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

propojené identity – ověřeno

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., Praha

propojené identity –zřízeno

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

eduID – test

Vysoké učení technické v Brně

eduID

Západočeská univerzita v Plzni

eduID


Návrat na přihlášení