Národní digitální knihovna - Covid

Základní práva a povinnosti uživatele / registrovaného čtenáře

Díla chráněná autorským zákonem jsou v NDK-Covid při čtení označená speciálním pruhem s textem „Dílo nedostupné na trhu“ nebo „Neveřejné dílo – Covid“, základní identifikací uživatele a datem.

Níže si přečtěte celé znění Všeobecných podmínek

Návrat na přihlášení