Národní digitální knihovna DNNT

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu poskytuje Národní knihovna České republiky uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby a taky VŠ. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu.

Přihlaste se účtem vaší organizace nebo propojenými identitami. (Postup přihlášení) Organizace s povoleným přístupem. Více informací pro uzavření smluv o přístupu organizace.

Pro dotazy využijte e-mail kramerius5@nkp.cz.Přihlásit knihovním účtem/eduID Přihlásit se propojenými identitami